top of page

Privacy

Laatst bijgewerkt: 12 april 2021

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe informatie over u wordt verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt door Lorraine McKenzie, LCSW, dba Comprehensive Therapy, (“Comprehensive Therapy”, “wij”, “ons” of “onze”). Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die we verzamelen wanneer u onze Site, mobiele applicaties en de diensten, inhoud en materialen die beschikbaar worden gesteld via onze websites of mobiele applicaties (gezamenlijk de “Diensten”) gebruikt, of wanneer u op een andere manier met ons communiceert.

Aanvullende definities, voorwaarden en condities zijn vastgelegd in de Servicevoorwaarden, dat hierbij uitdrukkelijk door verwijzing in dit document is opgenomen.

HIPAA-kennisgeving over privacypraktijken

Als u een gevestigde cliënt bent van Lorraine McKenzie, LCSW, dba Comprehensive Therapy, die een geestelijke gezondheidszorgbehandeling ontvangt in de context van een cliënt-therapeutrelatie in de staat Oregon, raadpleeg dan de CDC HIPAA-kennisgeving over privacypraktijkenvoor de specifieke voorwaarden en rechten die op u van toepassing zijn. Elke cliënt die therapie krijgt van een onafhankelijk praktiserend arts, is volgens de Amerikaanse federale wetgeving verplicht om u een kennisgeving van privacybeleid te overhandigen die vergelijkbaar is met die in dit document; Zorg ervoor dat u een dergelijk document ontvangt en ondertekent voordat u met de therapie verdergaat.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Terwijl u de Site gebruikt, kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u worden verzameld en automatisch uit de informatie van uw webbrowser. In de eerste plaats gebruiken en verzamelen wij de volgende informatie:

 • Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw naam en e-mailadres op om u toekomstige e-mailnieuwsbrieven te kunnen sturen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrieven door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail.

 • We slaan alle opmerkingen of feedback die u ons verstrekt op met als doel de inhoud van de site te verbeteren.

 • We verzamelen analyses met Google Analytics om het siteverkeer en het gebruik te meten. Je magzich afmelden voor Google Analytics.

 

Hoe wij uw informatie delen en openbaar maken

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende omstandigheden:

 • We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar delen, maar alleen met uw toestemming. Met uw toestemming kunnen we bijvoorbeeld uw foto, uw naam, professionele titels en opmerkingen openbaar plaatsen in het gedeelte 'Reviews' van onze websites.

 • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die diensten aan ons leveren, zoals hosting, marketing- en communicatiediensten en betalingsverwerking (“Dienstverleners”). Ons beleid is om deze dienstverleners toestemming te geven om uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken als dat nodig is om diensten aan ons te verlenen, en te eisen dat zij uw persoonlijke gegevens niet voor enig ander doel gebruiken of openbaar maken.

 • Van tijd tot tijd kan van ons worden verlangd dat we persoonlijke gegevens aan een derde partij verstrekken om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijk bevel, overheidsonderzoek of soortgelijke juridische procedure.

 

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet.

Hoe wij cookies gebruiken

Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. Het helpt de website om informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dat kan uw volgende bezoek gemakkelijker maken en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder hen zou het gebruik van internet een veel frustrerender ervaring zijn.

Wij gebruiken cookies voor vele doeleinden. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden, om advertenties die u ziet relevanter voor u te maken, om te tellen hoeveel bezoekers we op een pagina ontvangen, om u te helpen bij het aanmelden voor onze diensten, of om uw gegevens te beschermen.

Beveiliging

De Site beschikt over veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van informatie onder onze controle. We volgen algemeen aanvaarde normen om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens de overdracht als zodra we deze ontvangen. Wanneer u bijvoorbeeld gevoelige informatie invoert (zoals uw inloggegevens), coderen wij de overdracht van die informatie met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL). Geen enkele methode van verzending via internet of elektronische opslag is echter 100% veilig. Daarom kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Californië Consumer Privacy Act (CCPA)

Over het algemeen geldt in de voorgaande twaalf maanden:

 • We hebben de hierboven genoemde categorieën persoonlijke gegevens verzameld.

 • We hebben deze categorieën persoonlijke informatie rechtstreeks van u verzameld, wanneer u de site gebruikt, en van derden voor de hierboven beschreven doeleinden.

 • We hebben de volgende categorieën persoonlijke informatie openbaar gemaakt voor zakelijke doeleinden: identificatiegegevens en contactgegevens; professionele en werkgerelateerde informatie; commerciële informatie; transactionele informatie; en informatie over internet- en netwerkactiviteit.

 • Wij hebben uw persoonlijke gegevens niet verkocht.

Bepaalde inwoners van Californië hebben recht op privacyrechten onder de CCPA. Klanten die deze rechten willen uitoefenen, moeten hun verzoeken richten aan het geregistreerde lid dat hun persoonlijke gegevens beheert.

 • Het recht om te weten. U hebt het recht om te vragen om (i) de specifieke persoonlijke gegevens die wij over u hebben; (ii) de categorieën Persoonlijke Informatie die we de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld; (iii) de categorieën bronnen waaruit die Persoonlijke Informatie is verzameld; (iv) de categorieën van uw persoonlijke gegevens die we in de afgelopen 12 maanden hebben verkocht of openbaar gemaakt; (v) de categorieën van derde partijen aan wie uw Persoonlijke Informatie in de afgelopen 12 maanden is verkocht of openbaar gemaakt; en (vi) het doel van het verzamelen en verkopen van uw persoonlijke gegevens.

 • Het recht op verwijdering. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld of bijhouden, verwijderen. We kunnen uw verzoek onder bepaalde omstandigheden weigeren, bijvoorbeeld als we aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen of een transactie moeten voltooien waarvoor uw persoonlijke gegevens zijn verzameld. Als wij uw verzoek tot verwijdering afwijzen, laten wij u de reden weten.

 • Het recht op gelijke dienstverlening. Als u ervoor kiest een van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u op geen enkele manier discrimineren. Als u bepaalde rechten uitoefent, moet u er rekening mee houden dat u bepaalde functies van onze Services mogelijk niet kunt gebruiken of er geen toegang toe kunt krijgen.

U kunt uw recht op informatie en uw recht op verwijdering tweemaal per jaar kosteloos uitoefenen. Om uw recht op informatie of uw recht op verwijdering uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de adresgegevens in dit document.

We zullen stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek tot kennisname of verzoek tot verwijdering verwerken. Wij zullen niet aan uw verzoek voldoen, tenzij u ons voldoende informatie heeft verstrekt om te verifiëren dat u de persoon bent over wie wij persoonlijke informatie hebben verzameld. Als u een account bij ons heeft, zullen wij onze bestaande accountauthenticatiemethoden gebruiken om uw identiteit te verifiëren. Als u geen account bij ons heeft, kunnen wij aanvullende informatie over u opvragen om uw identiteit te verifiëren. We zullen de persoonlijke informatie die tijdens het verificatieproces wordt verstrekt alleen gebruiken om uw identiteit of bevoegdheid om een verzoek in te dienen te verifiëren en om de antwoorden op verzoeken bij te houden en te documenteren, tenzij u de informatie in eerste instantie voor een ander doel hebt verstrekt.

U kunt een geautoriseerde agent gebruiken om een verzoek tot kennisneming of een verzoek tot verwijdering in te dienen. Wanneer we het verzoek van uw agent verifiëren, kunnen we zowel de identiteit van u als die van uw agent verifiëren en u om een ondertekend document vragen waarmee uw agent wordt gemachtigd om het verzoek namens u in te dienen. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, behouden wij ons het recht voor om een verzoek te weigeren van een agent die geen bewijs overlegt dat hij/zij door u is gemachtigd om namens hem of haar op te treden.

Californië's "Shine the Light"

Klanten in Californië hebben ook het recht om één keer per kalenderjaar bij ons informatie op te vragen en te verkrijgen over al uw persoonlijke gegevens die met derden worden gedeeld voor hun eigen directmarketingdoeleinden, inclusief de categorieën informatie en de namen en adressen van de bedrijven waarmee we contact hebben. dergelijke informatie gedeeld. Om deze informatie op te vragen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via de adresgegevens in dit document.

Privacy van kinderen (COPPA)

De site is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Wij voldoen aan de Children’s Online Privacy Protection Act en staan niet bewust toe dat persoonlijke gegevens worden ingediend door iemand onder de 18 jaar.

Niet-Amerikaanse bezoekers

Wij streven ernaar dit privacybeleid en de wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens na te leven. Wij zijn gevestigd in de Verenigde Staten, waar de wetten anders en in sommige gevallen minder beschermend kunnen zijn dan de wetten van andere landen. Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken en de Services te gebruiken, erkent u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen waar wij en onze leveranciers actief zijn.

Links naar andere sites

De site kan links bevatten naar andere sites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door mij. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van dergelijke andere sites. Wij raden u aan op de hoogte te zijn wanneer u de site verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke site die persoonlijke informatie verzamelt. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die door de site wordt verzameld.

Sociale media

Deze Site kan functies voor sociale media bevatten, zoals de Facebook Like-knop, en widgets, zoals de knop 'Deel dit', of interactieve miniprogramma's die op onze websites worden uitgevoerd (gezamenlijk 'Functies' genoemd). Deze Functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u bezoekt, en kunnen een cookie instellen om de Functie goed te laten functioneren. De Functies worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op deze Site. Op uw interacties met deze Functies op een site van derden is het privacybeleid van het bedrijf dat deze aanbiedt van toepassing.

Praktijk privacybeleid

Ik houd mij aan de wetten en ethische principes die voorrecht en vertrouwelijkheid regelen. Ik zal met niemand informatie over u bespreken zonder uw schriftelijke toestemming door middel van een ondertekende toestemming om medische dossiers openbaar te maken.

 

Er zijn enkele uitzonderingen op deze standaard die ook worden vermeld in de Kennisgeving over privacypraktijken:

 • Ik ben wettelijk verplicht om op te treden om lichamelijk letsel aan uzelf of anderen te voorkomen wanneer er “duidelijk en onmiddellijk” gevaar bestaat dat dit gebeurt.

 • Ik ben wettelijk verplicht om gevallen van misbruik van kinderen, ouderen en gehandicapten te melden. Dit kan ook misbruik uit het verleden omvatten, als er momenteel een risico bestaat voor kinderen of anderen die onder de verplichte meldingsplicht vallen. Ik ben een verplichte verslaggever en ben ethisch verplicht deze plicht te vervullen.

 • Het kan zijn dat ik uw gegevens moet vrijgeven als ik hiertoe wordt bevolen via een dagvaarding van de rechtbank. Ik zal dit echter vooraf met u bespreken en u verzoeken om schriftelijke vrijgave van informatie, als ik van mening ben dat dit in uw belang is.

 • Op verzoek kan ik informatie vrijgeven aan de niet-verzorgende ouder van kinderen jonger dan 18 jaar.

 • Als de cliënt minderjarig is en jonger dan 14 jaar, kan ik gegevens vrijgeven aan ouders.

 • Ik overleg met collega’s over mijn werk. Dit wordt vertrouwelijk behandeld, zonder gebruik van uw naam of identificerende informatie.

 • Als ik op een bepaald moment in onze therapeutische relatie uw verzekering factureer, kan het zijn dat ik klinische informatie over u moet vrijgeven aan uw verzekeringsmaatschappij, zoals vereist voor autorisatie, betaling van uw claim of beoordeling van de kwaliteitsborging.

Het is belangrijk dat u eventuele vragen of zorgen die u nu of in de toekomst heeft met betrekking tot uitzonderingen op de vertrouwelijkheid, bespreekt. De wetten inzake vertrouwelijkheid kunnen behoorlijk complex zijn, en ik ben geen advocaat. In situaties waarin specifiek advies vereist is, kan formeel juridisch advies nodig zijn.

KENNISGEVING VAN PRIVACYPRAKTIJKEN

DEZE MEDEDELING BESCHRIJFT HOE MEDISCHE INFORMATIE OVER U KAN WORDEN GEBRUIKT EN OPENBAARD EN HOE U TOEGANG KUNT KRIJGEN TOT DEZE INFORMATIE. BEKIJK HET ZORGVULDIG

Volgens de wet ben ik verplicht om de privacy van uw persoonlijke gezondheidsinformatie te beschermen. Ik ben ook verplicht u deze kennisgeving te geven om u te vertellen hoe ik uw persoonlijke gezondheidsinformatie die ik beschik, mag gebruiken en vrijgeven ("openbaar maken" of "vrijgeven").

"Persoonlijke gezondheidsinformatie" omvat alle gegevens over de diensten die u van mij heeft ontvangen, inclusief en niet beperkt tot:

 • Data, tijden en duur van uw counselingsessies;

 • Informatie die u hebt gedeeld tijdens counselingsessies of op andere momenten;

 • De observaties van uw adviseur over u;

 • De beoordeling door uw adviseur van uw geestelijke gezondheidsproblemen;

 • Resultaten van psychologische tests en diagnostische interviews;

 • Behandelplannen en huiswerksuggesties;

 • Medicatiegegevens; En

 • Factuur- en verzekeringsgegevens.

  De meeste van uw persoonlijke gezondheidsinformatie is in schriftelijke vorm. Informatie over u die niet is opgeschreven, maar door mij wordt onthouden, wordt ook beschouwd als onderdeel van uw persoonlijke gezondheidsinformatie en wordt op dezelfde manier beschermd door de wet als schriftelijke informatie.

  Gegevens die niet tot u herleidbaar zijn, worden niet beschouwd als onderdeel van uw persoonlijke gezondheidsgegevens.

Voorbeelden zijn onder meer:

 • Informatie over een ervaring die jij hebt gehad die veel mensen ook hebben gehad, en Informatie die is veranderd of vaag gemaakt zodat jij er niet mee in verband kunt worden gebracht.

Ik moet uw persoonlijke gezondheidsinformatie gebruiken en verstrekken om informatie te verstrekken:

 • Aan u of iemand die het wettelijke recht heeft om namens u op te treden (uw persoonlijke vertegenwoordiger),

 • Aan de secretaris van het ministerie van Volksgezondheid en Human Services, wanneer de mate waarin uw privacy wordt beschermd wordt onderzocht, en

 • Waar vereist door de wet.

  Ik heb het recht om uw persoonlijke gezondheidsinformatie te gebruiken en te verstrekken tegen betaling voor de aan u geleverde diensten, en om mijn bedrijf te runnen. Bijvoorbeeld:

 • Verzekeringsmaatschappijen kunnen om uw persoonlijke gezondheidsgegevens vragen als voorwaarde voor het betalen van de diensten die u bij mij heeft ontvangen.

 • Als uw rekening wordt doorverwezen naar een incassobureau, kan het incassobureau vragen naar delen van uw persoonlijke gezondheidsgegevens die relevant zijn voor hun taak, zoals data van zittingen.

 • Ik kan uw persoonlijke gezondheidsgegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat u en andere cliënten kwaliteitsvolle zorg krijgen, om u klantenservice te bieden, om eventuele klachten die u heeft op te lossen of om contact met u op te nemen over onderzoeken.

  Ik kan uw persoonlijke gezondheidsinformatie onder beperkte omstandigheden gebruiken of verstrekken voor de volgende doeleinden:

 • Aan staats- en federale instanties die het wettelijke recht hebben om dergelijke informatie te verkrijgen (zoals een licentiecommissie die een ethische klacht onderzoekt),

 • Voor activiteiten op het gebied van de volksgezondheid (zoals het melden van ziekte-uitbraken),

 • Voor activiteiten op het gebied van toezicht op de gezondheidszorg door de overheid (zoals onderzoeken naar verzekeringsfraude),

 • Voor gerechtelijke en administratieve procedures (zoals naar aanleiding van een gerechtelijk bevel),

 • Voor wetshandhavingsdoeleinden (zoals het verstrekken van beperkte informatie om een vermiste persoon te lokaliseren),

 • Voor onderzoeken die voldoen aan alle eisen van het privacyrecht (zoals onderzoek naar de effectiviteit van een begeleidingstechniek),

 • Om een ernstige en onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid of veiligheid te voorkomen,

 • Met het oog op supervisie, overleg en training, en

 • Om een verzameling informatie aan te leggen die niet meer naar jou te herleiden is.

Volgens de wet heb ik uw schriftelijke toestemming (een "autorisatie") nodig om uw persoonlijke gezondheidsinformatie te gebruiken of te verstrekken voor enig doel dat niet in deze verklaring wordt vermeld, zoals marketing of verkoop van uw persoonlijke gezondheidsinformatie. U kunt uw schriftelijke toestemming te allen tijde intrekken (intrekken), behalve als ik al op basis van uw toestemming heb gehandeld.

 

Volgens de wet heeft u het recht om:

 • Een kopie bekijken en ontvangen van uw persoonlijke gezondheidsinformatie die ik bijhoud;

 • Laat uw persoonlijke gezondheidsinformatie wijzigen als u denkt dat deze onjuist is of als er informatie is

  ontbreekt, en ik ben het ermee eens. Als ik het er niet mee eens ben, kunt u een verklaring laten toevoegen waarin u het er niet mee eens bent

  op uw persoonlijke gezondheidsinformatie;

 • Ontvang een lijst van degenen die uw persoonlijke gezondheidsinformatie van mij ontvangen. De aanbieding dekt niet

  uw persoonlijke gezondheidsinformatie die aan u of uw persoonlijke vertegenwoordiger is verstrekt, die is verstrekt om te worden betaald voor de diensten die u heeft ontvangen of voor mijn bedrijfsvoering, of die is verstrekt voor wetshandhavingsdoeleinden;

 • Vraag mij om op een andere manier of op een andere plaats met u te communiceren (bijvoorbeeld door materialen naar een postbus te sturen in plaats van naar uw huisadres);

 • Vraag mij om te beperken hoe uw persoonlijke gezondheidsinformatie wordt gebruikt en verstrekt om betaald te worden voor diensten die u heeft ontvangen of om mijn bedrijf te runnen. Houd er rekening mee dat ik mogelijk niet akkoord kan gaan met uw verzoek; En

 • Ontvang een afzonderlijk papieren exemplaar van deze kennisgeving.

 

Als u van mening bent dat ik deze privacyrechten heb geschonden, kunt u een klacht indienen bij:

DeSecretaris van het ministerie van Volksgezondheid en Human Services Neem contact op met het Bureau voor Burgerrechten
1-866-627-7748, 1-800-537-7697 (TTY) 

Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de dienstverlening die u van mij ontvangt.

Volgens de wet ben ik verplicht de voorwaarden in deze privacyverklaring te volgen. Ik heb het recht om de manier te veranderen waarop uw persoonlijke gezondheidsinformatie wordt gebruikt en verstrekt. Als ik wijzigingen aanbreng in de manier waarop uw persoonlijke gezondheidsinformatie wordt gebruikt en verstrekt terwijl u een huidige klant bent, ontvangt u binnen 60 dagen na de wijziging een nieuwe kennisgeving, rechtstreeks of per post.

Contactgegevens voor de uitgebreide therapie:

Lorraine McKenzie, LMSW, LCSW dba Uitgebreide therapie

lorraine@comprehensivetherapy.online (e-mail)
https://www.comprehensivetherapy.online (zakelijke website)

https://www.lorrainemckenzie.com (zakelijke website) 

Privacyverklaring per e-mail

Houd er rekening mee dat, om mijn e-mailadres openbaar te houden, het spamfilter op de hoogst mogelijke stand staat. Sommige e-mailberichten kunnen verloren gaan, zelfs als het geen spam betreft. Indien er gedurende drie werkdagen geen reactie op uw e-mailbericht is ontvangen, kunt u telefonisch contact met mij opnemen.


E-mailberichten kunnen worden gecontroleerd vanaf een onbeveiligde computer en e-mailberichten worden vaak op meerdere locaties opgeslagen. Gebruik geen e-mail voor communicatie die vertrouwelijk moet blijven.

 

Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan dit beleid te herzien en in sommige gevallen kunnen we u een aanvullende kennisgeving sturen (zoals door een verklaring aan onze website toe te voegen of door u een een melding). We moedigen u aan om ons Privacybeleid te lezen wanneer u toegang krijgt tot de Diensten of anderszins met ons communiceert, om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken en de manieren waarop u kunt helpen uw privacy te beschermen.

bottom of page