top of page

Schatting te goeder trouw

Op grond van de No Surprises Act (H.R. 133 – van kracht vanaf 1 januari 2022) moeten zorgverleners cliënten of patiëntendie geen verzekering hebben of geen gebruik maken van een verzekering een schatting van de rekening voor medische artikelen en diensten.

 • Deze Good Faith Estimate (GFE) toont de kosten van artikelen en diensten die u redelijkerwijs kunt verwachten voor uw gezondheidszorgbehoeften.

 • U heeft recht op een GFE voor de totale verwachte kosten van alle niet-dringende artikelen of diensten.

 • In de GFE zijn geen onbekende of onverwachte kosten opgenomen die tijdens de behandeling kunnen ontstaan. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als zich complicaties of uitzonderlijke omstandigheden voordoen.

 • Als u een factuur ontvangt die minstens $ 400 meer bedraagt dan uw GFE, kunt u de factuur betwisten of in beroep gaan.

  • U kunt contact opnemen met de genoemde zorgverlener of instelling om hen te laten weten dat de gefactureerde kosten hoger zijn dan de GFE. U kunt hen vragen de factuur bij te werken zodat deze overeenkomt met de GFE, over de factuur te onderhandelen of te vragen of er financiële hulp beschikbaar is.

  • U kunt ook een geschillenbeslechtingsprocedure starten bij het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS). Als u ervoor kiest gebruik te maken van de geschillenbeslechtingsprocedure, moet u de geschillenprocedure starten binnen 120 kalenderdagen (ongeveer vier maanden) na de datum op de originele factuur.

  • Er geldt een toeslag van $ 25 voor het gebruik van de geschillenprocedure. Als het bureau dat uw geschil beoordeelt het met u eens is, moet u de prijs voor deze GFE betalen. Als de instantie het niet met u eens is en het eens is met de zorgverlener of instelling, moet u het hogere bedrag betalen.

 • Zorg ervoor dat uw zorgverlener u binnen de volgende termijnen een GFE geeft:

  • Indien de dienst minimaal drie werkdagen vóór de afspraakdatum wordt ingepland, uiterlijk één werkdag na de datum van planning;

  • Indien de dienst minimaal tien werkdagen vóór de afspraakdatum wordt ingepland, uiterlijk drie werkdagen na de afspraakdatum; of

  • Als de onverzekerde of zelfbetalende klant een GFE aanvraagt (zonder de service te plannen), uiterlijk drie werkdagen na de datum van de aanvraag. Zorgaanbieders moeten binnen de aangegeven termijnen een nieuwe GFE leveren als de patiënt het gevraagde item of de gevraagde dienst verzet.

bottom of page