top of page

Hyvän uskon arvio

Ei yllätyksiä koskevan lain (HR 133 – voimaan 1.1.2022) mukaan terveydenhuollon tarjoajien on annettava asiakkaille tai potilaillejoilla ei ole vakuutusta tai jotka eivät käytä vakuutustaarvio lääkintätarvikkeiden ja -palveluiden laskusta.

 • Tämä Good Faith Estimate (GFE) -arvio näyttää tuotteiden ja palveluiden kustannukset, joita voit kohtuudella odottaa terveydenhuoltotarpeisiisi. 

 • Sinulla on oikeus saada GFE kaikkien ei-hätätoimien tuotteiden tai palvelujen odotettavissa olevista kokonaiskustannuksista. 

 • GFE ei sisällä tuntemattomia tai odottamattomia kustannuksia, joita voi syntyä hoidon aikana. Saatat periä lisämaksuja, jos ilmenee komplikaatioita tai poikkeuksellisia olosuhteita. 

 • Jos saat vähintään 400 dollaria suuremman laskun kuin GFE:si, voit kiistää laskun tai valittaa siitä.

  • Voit ottaa yhteyttä lueteltuun terveydenhuollon tarjoajaan tai laitokseen ja ilmoittaa heille, että laskutetut maksut ovat korkeammat kuin GFE. Voit pyytää heitä päivittämään laskun vastaamaan GFE:tä, neuvottelemaan laskusta tai kysymään, onko taloudellista apua saatavilla. 

  • Voit myös aloittaa riitojenratkaisuprosessin Yhdysvaltain terveys- ja henkilöstöhallinnon (HHS) kanssa. Jos päätät käyttää riidanratkaisuprosessia, sinun on aloitettava kiistaprosessi 120 kalenteripäivän (noin neljän kuukauden) kuluessa alkuperäisen laskun päivämäärästä. 

  • Kiistautusprosessin käytöstä peritään 25 dollarin maksu. Jos kiistaasi käsittelevä virasto on kanssasi samaa mieltä, sinun on maksettava hinta tästä GFE:stä. Jos virasto on kanssasi eri mieltä ja on samaa mieltä terveydenhuollon tarjoajan tai laitoksen kanssa, sinun on maksettava suurempi summa. 

 • Varmista, että terveydenhuollon tarjoaja antaa sinulle GFE:n seuraavien aikarajojen sisällä:

  • Jos palvelu on suunniteltu vähintään kolme arkipäivää ennen ajanvarausta, viimeistään yhden arkipäivän kuluessa aikataulun päivämäärästä;

  • Jos palvelu on suunniteltu vähintään kymmenen arkipäivää ennen ajanvarausta, viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa aikataulun päivämäärästä; tai

  • Jos vakuuttamaton tai itse maksava asiakas pyytää GFE:tä (ilman palvelun aikataulua), viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa pyynnön päivämäärästä. Terveydenhuollon tarjoajien on toimitettava uusi GFE määritetyissä aikarajoissa, jos potilas ajoittaa pyydetyn tuotteen tai palvelun uudelleen.

bottom of page